• Access Top Page
 • Access Options
 • Guide to Routes
 • Area Information

แนะนำเส้นทาง

เชื่อมโยงจากสถานีฮังคิว โอซาก้าอุเมดะ

 • ออกจากประตูชั้น 3 แล้วลงบันไดเลื่อนทางขวามือไปยังชั้น
 • ②คุณจะเห็นแมคโดนัลด์ทางขวามือ เมื่อถึงชั้น 1 แล้วให้เดินตรงไป ให้ขึ้นบันไดหน้าแมคโดนัลด์
 • ③เดินตรงลงไปตามทางจนถึงประตูอัตโนมัติ
 • ④คุณจะถึงที่แกรนด์ ฟรอนท์ โอซาก้า

เชื่อมโยงจากสถานีฮันชิน โอซาก้าอุเมดะ

 • ①ออกที่ประตูทางออกทิศใต้ เลี้ยวซ้ายแล้วเดินตรงไปตามทาง
 • ②ลงบันไดเลื่อนแบบสั้นแล้วเดินตรงต่อไปตามทาง
 • ③ขึ้นไปยังชั้น 2 โดยใช้บันไดเลื่อนฝั่งซ้ายหรือขวาก็ได้
 • ④คุณจะถึงที่แกรนด์ ฟรอนท์ โอซาก้า

เชื่อมโยงจากสถานี JR โอซาก้า

 • ①ออกที่ทางออกชั้น 3 แล้วเลี้ยวขวา
 • ②ลงบันไดเลื่อนที่ไปยังชั้น 2 เพื่อลงไปที่ชั้น 2
 • ③คุณจะถึงที่แกรนด์ ฟรอนท์ โอซาก้า

เชื่อมโยงจากสถานีอุเมดะ รถไฟใต้ดินสายมิโดสุจิ

 • ①ออกที่ทางออกทิศเหนือแล้วเดินไปยัง “ทางออก 3B” ทางฝั่งซ้าย
 • ②ขึ้นบันไดเลื่อนทางฝั่งซ้ายเพื่อขึ้นไปยังชั้น 1
 • ③เดินตรงไปตามทาง
 • ④ขึ้นไปยังชั้น 2 โดยใช้บันไดเลื่อนฝั่งซ้ายหรือขวาก็ได้
 • ⑤คุณจะถึงที่แกรนด์ ฟรอนท์ โอซาก้า

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ (Cookie) เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน อาทิ
นำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดในกรณีที่ท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ฯลฯ
หากท่านไม่ต้องการใช้งานฟังก์ชั่นดังกล่าวแล้วสามารถตั้งค่าปิดการใช้งานบนเบราว์เซอร์ของท่านได้ด้วยตนเอง

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy policy)