• Access Top Page
  • Access Options
  • Guide to Routes
  • Area Information

Area Information

อุเมดะ สกาย บิลดิ้ง
https://www.skybldg.co.jp/en/
HEP FIVE
https://www.hepfive.jp/en
HERBIS
https://www.herbis.jp/lang/english/
โรงแรมนิวฮังคิวโอซาก้า
https://www.hankyu-hotel.com/en/hotel/hh/osakashh
ห้างสรรพสินค้าฮังคิว
http://www.hankyu-dept.co.jp/fl/thai/
NU chayamachi
https://nu-chayamachi.com/en/
Hankyu sanbangai
https://www.h-sanbangai.com/language/en/

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ (Cookie) เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน อาทิ
นำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดในกรณีที่ท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ฯลฯ
หากท่านไม่ต้องการใช้งานฟังก์ชั่นดังกล่าวแล้วสามารถตั้งค่าปิดการใช้งานบนเบราว์เซอร์ของท่านได้ด้วยตนเอง

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy policy)